Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förbättrat strategiskt ledarskap inom kommunalt finansierad vård och omsorg

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram underlag till nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

– För att kunna möta framtidens vårdbehov krävs det att vi rekryterar och behåller personer med rätt kompetens. Ledarskapet har då stor betydelse, inte minst för att brukare och patienter ska få förtroende för den vård och omsorg som ges, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska bland annat belysa förutsättningarna för ledarskap samt tillgängligheten till ledarskapsutbildningar, se över möjliga samverkansarenor mellan olika aktörer samt analysera behovet av kunskapsunderlag. Man ska särskilt samråda med den nyligen tillsatta nationella samordnaren för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (S 2019:04).

För uppdragets genomförande under 2019 får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys använda 200 000 kronor. Regeringen avser att avsätta 1 800 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 24 februari 2021.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic