Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fritidshemmet inkluderas i Samverkan för bästa skola

Publicerad

Nationella och internationella rapporter pekar på att jämlikheten i det svenska skolsystemet behöver stärkas. Staten har ett viktigt ansvar för att skolan är likvärdig i hela landet. Sedan 2015 har Skolverket haft i uppdrag att stödja skolor med tuffa förutsättningar inom Samverkan för bästa skola. 2017 inkluderades även förskolor och förskoleklasser och nu har regeringen beslutat att även fritidshem ska omfattas av insatsen.

– Fritidshemmen har stor potential att se till att fler elever lär sig mer oavsett deras hemförhållanden. Genom att även fritidshem med stora behov inkluderas i satsningen Samverkan för bästa skola bidrar vi till att stärka kvaliteten och jämlikheten i fritidshemmen ytterligare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att i dialog med skolhuvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets stöd syftar till att stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till.

Skolverket väljer ut vilka huvudmän som erbjuds att delta. I sin bedömning av vilka skolenheter som ska prioriteras samt identifikation av relevanta utvecklingsområden ska Skolverket beakta underlag från Skolinspektionen.

Satsningen Samverkan för bästa skola ska i fortsättningen omfatta förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg