Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Globalt policysamarbete inom forskning och utveckling ska stärka Sveriges roll inom arbetet med antibiotikaresistens

Publicerad

Sverige är drivande i arbetet med antibiotikaresistens internationellt, men är ännu inte med i det policysamarbete inom forskning och utveckling som i dag består av 15 länder och tre organisationer och som startades inom ramen för G20. Det skulle stärka Sveriges roll inom policyområdet att vara med, och nu ansöker Sverige om ett medlemskap i det globala samarbetet.

Inom ramen för G20 har Tyskland, tillsammans med 14 andra länder och tre organisationer, lanserat ”The Global AMR R&D Hub”. Det är ett samarbete på policynivå med syfte att samordna forskningssatsningar inom antibiotikaresistens globalt.

– Antibiotikaresistens är en av vår tids största samhällsutmaningar. Forskning kan hjälpa till att bland annat hitta nya antibiotikaläkemedel, utveckla bättre prevention, hindra spridning av smitta och hindra överföring av resistens. Sverige har mycket att bidra med inom denna typ av forskning, men vi behöver vara med i samarbetet globalt och tillsammans dra nytta av våra samlade insatser, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I dag är Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Norge, Ryssland, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Turkiet, Storbritannien, Indien och USA medlemmar i ”The Global AMR R&D Hub”. EU-kommissionen, Gates Foundation och Wellcome Trust-hubben är också med i samarbetet. Organisationer såsom WHO och OECD stödjer och ska verka som observatörer.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00