Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan reser till Umeå för att diskutera regelförenklingar

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan fortsätter sin förenklingsresa och reser idag till Umeå för att träffa småföretagare och diskutera regelkrav och regelförenklingar.

God service och ett bra bemötande från statliga och kommunala myndigheter, rimliga handläggningstider och hög kvalitet på regelgivning och regeltillämpning. Det är exempel på ämnen som näringsministern hittills har diskuterat med småföretagare i relevanta branscher under höstens förenklingsresa.

I Umeå kommer näringsminister Ibrahim Baylan att träffa företagare och Svenskt Näringsliv vid ett rundabordssamtal för att presentera regeringens arbete inom regelförenklingar och för att ta in företagens förslag och synpunkter.

– Responsen från enskilda företagare och branschorganisationer i samband med höstens förenklingsresa har hittills varit över förväntan. Regelförenkling är något som engagerar många människor, och den kraften som följer med detta hoppas jag att vi kan dra nytta av i det kommande arbetet med att göra verkstad av de inspel och förslag som vi får in, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Efter rundabordssamtalet besöker näringsministern GE Healthcare Life Science-anläggning. Statsrådet ges där en genomgång av verksamheten i Umeå där företaget producerar högteknologiska laboratorieinstrument för forskning, utveckling och framtagning av bland annat läkemedel.

Media är välkomna att följa med under besöket. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter