Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp, inkomstindex och balanstal för 2020 fastställt

Publicerad

(Ny version) Regeringen har i enlighet med Pensionsmyndighetens beräkningar fastslagit inkomstbasbeloppet för 2020 till 66 800 kronor, och inkomstindex till 182,58. Balanstalet har fastslagits till 1,0505.

Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension. Denna inkomst motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kronor. Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.

Balanstalet för år 2020 är 1,0505 vilket innebär att inkomstpensionssystemet har 5,05 procent mer tillgångar än skulder.

– Inkomstindex följer den genomsnittliga löneutvecklingen och används för att räkna upp den allmänna ålderspensionen. Inkomstpensionerna och tilläggspensionerna kommer att öka med 2,1 procent år 2020, vilket innebär en real ökning av pensionerna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Rättelse

I den förra versionen av citatet i pressmeddelandet beskrevs inkomstindex felaktigt som inkomstbasbelopp. Statsrådets formulering har därtill ändrats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter