Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin besöker pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

Publicerad

Den 29 november besöker miljö- och klimatminister Isabella Lövin företaget Ragn-sells i Uppsala för att ta del av innovationer inom cirkulär ekonomi.

Syftet med besöket är att informera sig om Ragn-sells och dess innovationsbolag Easyminings pilotprojekt för att utvinna resurser ur olika sorters avfall. Projekten handlar bland annat om att utvinna fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut, att utvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall samt att utvinna kväve ur avloppsvatten.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00