Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson inviger Agrodagen i Örebro

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser imorgon till Örebro för att inviga och tala på Agrodagen 2019. Arrangemanget samlar lokala lantbruks- och livsmedelsföretag för samtal och diskussioner på temat Vägen till framgång i livsmedelsstrategin.

– Det ska inte råda någon tvekan om att regeringen lägger stor vikt vid livsmedelssektorn och de gröna näringarna. Här finns en framtidssektor med stor tillväxtpotential i hela landet, och just jobb och tillväxt på den svenska landsbygden, är en helt avgörande nyckel för att hela Sverige ska växa, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Agrodagen arrangeras av samverkansplattformen Agro Örebro som startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro län och som finansieras av landsbygdsprogrammet, med uppdrag att bidra till genomförandet av livsmedelshandlingsplanen i länet. Agrodagen vänder sig primärt till lokalproducenter av livsmedel och andra initierade i Örebro län, samt till producenter i Sörmland, Västmanland och Östergötland.

I Örebro träffar landsbygdsministern även Länsstyrelsen i Örebro län för en genomgång av länsstyrelsens arbete med landsbygdsprogrammet. Därefter möter statsrådet kommunledningarna i länet för samtal om välfärdsutmaningar och kommunernas arbete med att möta dessa utmaningar.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson. 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter