Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD och Skolverket lanserar kampanj mot hedersförtryck

Publicerad

Inför jullovet lanserar UD och Skolverket en gemensam annonskampanj mot hedersförtryck. Kampanjen, som syns i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i sociala medier, riktar sig till ungdomar som löper risk att mot sin vilja kvarhållas utomlands.

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

Det händer allt oftare att UD kontaktas av unga människor som hålls kvar i utlandet mot sin vilja. Det kan handla om olika former av tvång, till exempel tvångsäktenskap eller så kallade ”uppfostringsresor”. UD märker att antalet ärenden ökar särskilt kring skollov.

Därför lanserar nu UD tillsammans med Skolverket en kampanj som syftar till att ge information till ungdomar om vart de kan vända sig för att få råd och hjälp om de löper risk att utsättas för till exempel tvångsäktenskap.

- Det är viktigt att personer som är oroliga att utsättas för familjerelaterat tvång under en utlandsvistelse får information om vart de kan höra av sig för att förhindra att detta sker, säger Anna Ekstedt som arbetar på sektionen för familjekonfliktfrågor på UD.

UD kan göra en del för att hjälpa unga som hålls kvar i utlandet mot sin vilja. Samtidigt är handlingsutrymme begränsat och UD kommer in sent i ärendena, när personerna redan befinner sig utomlands.

Det finns ett tydligt behov av att hela samhället stärker sin förmåga att upptäcka och förebygga fall, innan personerna förs ut ur landet.

- Hela kedjan behöver fungera. Det handlar till exempel om lärare, poliser och socialtjänst. UD är egentligen den sista instansen som ska aktiveras, säger Anna Ekstedt.

- Skolans personal behöver vara observant och agera vid oro för att en elev ska föras ut ur landet. Vi erbjuder skolorna ett stödmaterial om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Teresa Fernandez Long som är undervisningsråd på Skolverket.

Kampanjen hänvisar till hedersförtryck.se som drivs av Länsstyrelsen i Östergötland. Webbplatsen innehåller information både till ungdomar som riskerar att drabbas och till yrkesverksamma som behöver vägledning för att kunna hantera frågorna i vardagen.
 
Kampanjen kommer att synas i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö veckorna 48-51 och har producerats internt på UD.

Presskontakt

Erik W Karlsson
Departementssekreterare
Mobil 070 351 05 38
e-post till Erik W Karlsson