Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsindustrin och livsmedelsstrategin i fokus när landsbygdsministern besöker Falköping

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilssons Sverigeresa går på onsdag vidare till Falköping. Fokus under resan ligger på verksamhetsbesök och samtal kring nationella livsmedelsstrategin.

Sverigeresan börjar med att landsbygdsministern på onsdagsmorgonen besöker ICA Maxi Falköping där statsrådet träffar butiksledning och ges en genomgång av verksamheten. Därefter reser statsrådet vidare till Falköpings Mejeri tillsammans med Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) förbundsordförande Palle Borgström. Under besöket kommer det att föras diskussioner om livsmedelsindustrins utmaningar och möjligheter i allmänhet och livsmedelsstrategin i synnerhet.

– Det är grundläggande att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Livsmedelsstrategin fyller i det avseendet ett mycket viktigt syfte. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

För mediala förfrågningar vänligen kontakta pressekreterare Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter