Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i ministermöte med European Space Agency i Sevilla

Publicerad

I morgon, onsdag den 27 november, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när European Space Agency (ESA) samlar europeiska ministrar med rymdansvar för mötet Space19+ i Sevilla. Regeringens ökade rymdbudget gör det möjligt att fortsätta delta på ett bra sätt i olika program i ESA.

Vid ESA:s ministermöten fastställs bland annat finansiella åtaganden i frivilliga program för de närmaste åren. Den ökade rymdbudgeten som regeringen avsatt gör det möjligt för Sverige att fortsätta delta på en nivå som ger svensk rymdindustri goda möjligheter i både pågående och nya program.

– Sveriges ökade rymdbudget gynnar svensk rymdforskning. Den stärker den svenska innovationsförmågan och genomförandet av den svenska rymdstrategin. Sveriges anmälningar till ESA-programmen ska främja både svensk rymdindustri och europeisk konkurrenskraft, säger Matilda Ernkrans.

Kontakt

Amanda Borg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072 225 48 44
e-post till Amanda Borg