Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern diskuterar hållbar besöksnäring med branschen

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan bjuder på fredag in besöksnäringen till höstens dialogforum. Fokus på mötet kommer att ligga på diskussioner kring hållbarhet och arbetet med att ta fram regeringens första nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Tid:
Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

För att skapa bättre förståelse för hur besöksnäringens utmaningar ser ut, och vad som behöver göras för att möta dessa bjuder näringsministern halvårsvis in företrädare för besöksnäringen till ett återkommande möte, ett så kallat dialogforum. Fredagens dialogforum är det sjunde i ordningen.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi