Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern öppnar konferens om framtidens industri

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan öppnar och talar imorgon vid Dagens industri och Standard Solutions Groups (SSG) konferens Industri & Framtid. Konferensen samlar företrädare från svenska industribolag för samtal om hur Sveriges industriella konkurrenskraft ska kunna upprätthållas och stärkas även i framtiden.

Tid:
Plats: Grand Hôtel Stockholm

Näringsministern öppnar konferensen med att tala om behovet och vinsterna av att tillsammans hitta lösningar på gemensamma problem, som ett led i arbetet med den gröna omställningen.

– För att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland kommer det att krävas att vi i Sverige gör det som vi är bäst på – samverkar. Tillsammans kan akademi, näringsliv och det offentliga klara av omställningen på ett sånt sätt att det också ökar vår konkurrenskraft. Fossilfritt Sverige är ett fantastiskt exempel på hur svensk industri valt att ta på sig ledartröjan och ta täten i det arbetet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi