Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen har utsett en nationell samordnare som ska främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens. Det måste också finnas förutsättningar för personalen att vilja stanna kvar i yrket. Genom att tillsätta en nationell samordnare kan vi skapa större trygghet i vardagen för Sveriges äldre, säger socialminister Lena Hallengren.

Kompetensförsörjning är ett ansvar som främst ska hanteras och beslutas på kommunal nivå. Regeringen bedömer dock att den rådande situationen, med fler äldre och med stora pensionsavgångar inom vård- och omsorgs­yrken, är en utmaning som kräver nationellt stöd.

Regeringen utser därför Göran Johnsson till nationell samordnare med uppdrag att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård och omsorg om äldre. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning.

I uppdraget ingår bland annat att sprida goda exempel, stimulera förändringsarbete utifrån kunskapsbaserade metoder samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen och effektivisera verksamheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Uppdraget är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Göran Johnsson
Nationell samordnare
E-post till Göran Johnsson
Mobil: 070-556 14 95

Presskontakt