Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökade möjligheter för Skolinspektionen att stänga skolor utreds

Publicerad

Regeringskansliet tillsätter en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att utreda och föreslå ökade möjligheter för Skolinspektionen att stänga fristående och kommunala skolor med stora och återkommande brister.

– Det är inte rimligt att det förekommer skolor som fått bedriva verksamhet under lång tid trots konstaterade och återkommande allvarliga brister, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Utredaren ska därför se över om det behövs ytterligare skärpningar av bestämmelserna för att säkerställa att skolor med stora brister ska kunna stängas, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
I dag kan Skolinspektionen stänga en fristående skola om det finns allvarliga brister, men det är inte möjligt för kommunala skolor. Vid motsvarande brister i kommunala skolor kan i stället Skolinspektionen besluta om statliga åtgärder för rättelse, det vill säga tillfälligt ta över en skola.
 
Utredaren ska överväga hur Skolinspektionen snabbare än i dag ska kunna återkalla ett tillstånd för en enskild huvudman för en fristående skola, alternativt besluta om statliga åtgärder för rättelser avseende en kommunal skola, i det fall skolan återkommande uppvisar brister i verksamheten som är allvarliga.
 
En utgångspunkt är att lagstiftningen i så stor utsträckning som möjligt bör vara densamma för kommunala och enskilda huvudmän. Samtidigt krävs dock att hänsyn tas till att det finns vissa grundläggande skillnader mellan huvudmännen, då kommuner till exempel alltid måste kunna erbjuda utbildning.
 
Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 15 augusti 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg