Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar i toppmöte i Nairobi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete leder Sveriges delegation till ett FN-toppmöte i Nairobi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Toppmötet hålls 25 år efter FN:s befolkningskonferens i Kairo då ett banbrytande handlingsprogram antogs inom frågorna.

Toppmötet äger rum den 12–14 november 2019 och ordnas av FN:s befolkningsfond UNFPA, Danmark och värdlandet Kenya. Mötet högtidlighåller att det är 25 år sedan 179 länder kom överens, vid befolkningskonferensen i Kairo (International Conference on Population and Development, ICPD), om att arbeta på ett nytt sätt med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Konferensen och dess handlingsprogram innebar ett genombrott för ett perspektiv om mänskliga rättigheter på befolkningsfrågor, inklusive rätten att bestämma över sin kropp och rätten till god hälsa.
Många framsteg har skett under de senaste 25 åren, bland annat för att minska mödradödlighet, barnäktenskap och könsstympning. I många delar är FN:s handlingsprogram emellertid ännu inte genomfört. Till exempel föder varje år 16 miljoner flickor barn, ofta för att de redan är gifta som tonåringar.

Målsättningen med Nairobi-toppmötet är att återbekräfta de åtaganden som gjordes i Kairo 1994 och snabba på genomförandet av handlingsprogrammet i samklang med målen i Agenda 2030. Toppmötet har fem huvudteman: SRHR inom ramen för allmän hälso- och sjukvård, finansiering, demografi, könsbaserat våld/kvinnlig könsstympning samt SRHR i humanitära kontexter. Ett tvärperspektiv för toppmötet är ungas rättigheter och deltagande.

Peter Eriksson kommer bland annat att hålla det svenska anförandet och presentera svenska åtaganden för SRHR.
I den svenska delegationen till toppmötet ingår representanter från regeringskansliet, utrikesförvaltningen, riksdagen, svenska myndigheter och svenska civilsamhället.

År 2018 uppgick Sveriges totala SRHR-bistånd till nära 3 miljarder SEK, både genom bilaterala program och stöd till det multilaterala systemet. Här ingår drygt 1,2 miljarder till FN:s befolkningsfond, UNFPA. Cirka 13 procent av Sveriges totala bistånd går till hälsa och av detta går 60 procent till SRHR.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00