Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om utbildningsinsatser om vägledning vid tolkning av barnkonventionen

Publicerad

Den 1 januari blir barnkonventionen svensk lag. Nu publiceras en vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen, som ska ge stöd i rättstillämpningen. Regeringen har även beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om vägledningen och att sprida den till myndigheter, kommuner och landsting.

Barnombudsmannens utbildnings- och spridningsinsatser ska pågå under 2019–2020 och riktas mot de målgrupper i statliga myndigheter och kommuner och landsting, som är viktiga för genomförandet av barnets rättigheter. Insatserna syftar till att de som tillämpar lagen inom offentlig verksamhet ska få fördjupad kunskap om hur man kan gå till väga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Att rättstillämpare har sådan kunskap är avgörande för att barnets rättigheter ska få genomslag.

Vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter har utformats som en promemoria i departementsserien (Ds 2019:23). Sedan tidigare har Barnombudsmannen i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i verksamheterna. 17 myndigheter, däribland Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Polismyndigheten, ingår.

–Att barnkonventionen blir svensk lag är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av barnkonventionen har den kunskap de behöver. Vägledningen och uppdraget till Barnombudsmannen är två viktiga pusselbitar i arbetet framöver, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

BO tilldelas 300 000 kronor under 2019 för att genomföra uppdraget och för 2020 beräknas 2 000 000 kronor.

Vid frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.