Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen har utsett ny styrelse i Svenska Filminstitutet

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022. Fyra ledamöter omförordnas för ytterligare en period medan tre ledamöter är nya.

Carina Brorman, Johanna Koljonen Pedersen, Charlotte Sundåker och Malin Wahlberg omförordnas ytterligare en period. Nya ledamöter är Golnaz Hashemzadeh Bonde, Eric Sjöström och Nadi Tofighian. Styrelsen består även av Claes Ånstrand, ordförande, och Petri Kemppinen, som är ny i styrelsen sedan första november i år.

– Filminstitutets styrelse är mycket viktig för arbetet med att utveckla Filminstitutet och svensk film. Styrelsen har under de senaste två åren arbetat intensivt med att implementera regeringens nya filmpolitik. För att behållet en kontinuitet och samtidigt undvika att alla byts ut 2022 har vi omförordnat fyra ledamöter och utsett tre nya som alla har viktiga perspektiv, erfarenheter och kompetenser att bidra med, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Styrelsen i sin helhet:

  • Claes Ånstrand, styrelseordförande
  • Carina Brorman, konsult
  • Golnaz Hashemzadeh Bonde, civilekonom och författare
  • Petri Kemppinen, konsult
  • Johanna Koljonen Pedersen, journalist
  • Eric Sjöström, kulturkonsult
  • Charlotte Sundåker, entreprenör
  • Nadi Tofighian, lektor i filmvetenskap, Stockholms universitet
  • Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.