Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker arbetet med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda

Publicerad

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får nästa år 1 600 000 kronor för att utveckla stödet till kommuner och landsting för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Det beslutade regeringen i dag.

Under valåret 2018 utsattes var tredje förtroendevald för trakasserier, hot eller våld. Regeringen ser att hot och hat riktat mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot det demokratiska samtalet och i förlängningen mot vår demokrati. Därför får SKL ett förlängt uppdrag att arbeta med dessa frågor i landets kommuner och landsting. 

– Att hota och hata sin lokala politiker är att försöka tysta den som tycker annorlunda. Det är helt oacceptabelt. Tystas människor tystnar vår demokrati och därför är arbetet mot hot och hat en oerhörd viktig fråga för mig som demokratiminister. Det arbete SKL har gjort i dessa frågor har varit viktigt och jag är glad att ge dem uppdraget att ta det vidare, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

Sedan 2016 har SKL beviljats medel från regeringen för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Insatserna har omfattat bland annat utveckling av kommuners och landstings systematiska arbete och utbildnings- och stödinsatser för tjänstemän och förtroendevalda.