Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för Brå

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). Kristina Svartz arbetar i dag som generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och har tidigare bland annat varit kanslichef i riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott.

– Kristina Svartz har en lång erfarenhet av att arbeta som chef inom statsförvaltningen, de senaste fem åren som generaldirektör och myndighetschef. Jag är mycket glad att hon har tackat ja till uppdraget att bli ny generaldirektör för Brå. Myndigheten är en viktig pusselbit i arbetet med att förhindra och förebygga brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Myndigheten producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Center mot våldsbejakande extremism är placerat inom Brå.

Kristina Svartz tillträder sin nya tjänst som generaldirektör för Brå den 7 januari 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh