Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill visa upp det digitala och innovativa Sverige

Publicerad

I dag har regeringen gett Svenska institutet (SI) i uppdrag att genomföra en förstudie om ett ”digitalt showroom”, ett utställningskoncept som marknadsför och sprider det digitala och innovativa Sverige.

Svenska institutet ska i sin förstudie b.la titta på vilket behov det finns för ett utställningskoncept där utvalda aktörer kan erbjudas att visa upp Sverige som ett föregångsland inom hållbar digitalisering, digital innovation och tillämpning och utveckling av ny teknik, inom till exempel AI, GovTech, FinTech och MedTech.

- Sverige är EUs mest innovativa land. Ett showroom kan bidra till att marknadsföra Sverige internationellt, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Konceptet ligger i linje med ambitionerna i till exempel digitaliseringsstrategin, exportstrategin, den nationella inriktningen för AI och samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling.

Svenska institutet ska även lämna förslag på hur ett utställningskoncept kan utformas och gestaltas, digitalt och fysiskt. Uppdraget kan resultera i flera möjliga alternativ.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.