Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande, Sakråd från Arbetsmarknadsdepartementet

Sakråd med civilsamhället om Sveriges efterlevnad av FN:s kvinnokonvention

Publicerad

Fredagen den 22 november anordnar regeringen sakråd med 40 inbjudna organisationer från civilsamhället om Sveriges efterlevnad av FN:s kvinnokonvention, CEDAW. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att leda mötet.

Sakrådet syftar till att inhämta synpunkter och förslag gällande regeringens återrapportering till FN om Sveriges efterlevnad av kvinnokonventionen. Syftet är också att lämna information om det kommande mötet om jämställdhet i FN i mars 2020, den 64:e sessionen i kommissionen för kvinnors status (CSW64).

Vid sakrådet kommer Åsa Lindhagen också att informera om aktuellt arbete för jämställdhet inom FN, EU och Nordiska Ministerrådet.

– För Sveriges feministiska regering är det viktigt att vi lyssnar in civilsamhällets inspel om Sveriges efterlevnad av FN:s kvinnokonvention.  Vi behöver också förbereda oss inför nästa års kvinnotoppmöte, som är en viktig plattform för att driva jämställdheten mellan kvinnor och män framåt globalt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00