Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

SKL ska stärka kommuners medborgardialog i frågor som polariserar lokalt

Publicerad

Regeringen ger nästa år Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 400 000 kronor för att stärka dialogen med invånare i frågor som riskerar att skapa starka motsättningar och polarisering lokalt.

Beslutet innebär att SKL ska stötta både kommuner och landsting i att arbeta med medborgardialog i vissa komplexa frågor som kan skapa starka motsättningar och polarisering. Fokus ska ligga på trygghetsfrågor, brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och integration.

– Det är viktigt att människor känner en tillit till den lokala demokratin och till att deras åsikter spelar roll. Lokal polarisering riskerar att skada den tilliten. Därför är det viktigt att man i kommunerna och landstingen får verktyg att arbeta med lokalsamhället i sådana komplexa frågor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

SKL har sedan tidigare arbetat fram ett koncept för utbildning i denna typ av frågor, med fokus på hur man i dialogen involverar stora delar av lokalsamhället. Hittills har SKL utbildat ca 700 tjänstepersoner och 325 förtroendevalda verksamma i 186 kommuner och 16 regioner.

Under åren 2016-2019 har SKL haft ett liknande uppdrag, men med starkare fokus på integration och flyktingmottagande. I nästa års satsning breddas uppdraget till att gälla fler områden.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00