Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige ger 10 miljoner till WHO:s krisfond

Publicerad

Regeringen har beslutat att avsätta 10 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond, Contingency Fund for Emergencies. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

– Hälsorelaterade kriser måste hanteras gemensamt. Genom pengarna till WHO:s krisfond bidrar Sverige till det globala arbetet mot hälsohot och stärkt folkhälsa. Det ökar inte bara säkerheten internationellt utan också här i Sverige, säger socialminister Lena Hallengren.

WHO:s krisfond skapades efter Ebolautbrottet 2015 då det konstaterades bristande kapacitet och beredskap internationellt för att hantera omfattande hälsohot gemensamt.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter