Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige på plats när Unescos kulturministrar möts för första gången på 21 år

Publicerad

Den 19 november samlas kulturministrarna från Unescos medlemsländer för första gången på 21 år under Unescos generalkonferens i Paris. I fokus för kulturministerforumet står kulturens roll för hållbar utveckling inom Agenda 2030-arbetet. Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind ersätts av statssekreterare Helene Öberg.

Generalkonferensen är det högsta beslutande organet i Unesco, där alla medlemsländer träffas vartannat år. För första gången sedan Stockholmskonferensen 1998 bjuds i år samtliga medlemsländers kulturministrar in till mötet. 130 länder kommer vara representerade, däribland Sverige genom statssekreterare Helene Öberg. 

Mötet kommer fokusera på kulturens roll för hållbar utveckling och hur medlemsländerna tillsammans ska arbeta för att uppnå de globala målen inom Agenda 2030.

Helene Öberg kommer under konferensen att delta i ett högnivåmöte för att bland annat lyfta Sveriges ståndpunkter för konstnärlig frihet, jämställdhet och kulturens betydelse inom demokratiarbetet.

– För Sverige är det oerhört viktigt att lyfta vikten av yttrandefrihet och kulturens roll för vår demokrati i internationella sammanhang. Vi måste tillsammans försvara det fria ordet, säger Helene Öberg.

För en intervju med statssekreterare Helene Öberg, kontakta pressekreterare Josefin Sasse.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Unesco

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos generalkonferens hålls vartannat år och samlar 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer. Sverige är en av Unescos största bidragsgivare och spelar en viktig roll i Unescos arbete.