Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige redo att bli ordförande i OSSE 2021

Publicerad

Den 5 december åker utrikesminister Ann Linde till OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) årliga ministerrådsmöte i Bratislava. Inför årets möte i ministerrådet har Sverige ställt sig till förfogande som kandidat till ordförandeposten i OSSE under 2021.

-  Sverige har efter fråga från nuvarande ordförandeskap beslutat att ställa sig till förfogande som ordförande. Det handlar om vår övertygelse om att diplomatin är det bästa sättet att skapa trygghet och säkerhet. Vi har ett starkt engagemang för OSSE och den europeiska säkerhetsordningen, och vi vill bidra till att de säkerhetspolitiska utmaningarna i vår region kan lösas, säger utrikesminister Ann Linde.
 
Som ordförande skulle Sverige lägga stor vikt vid upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen. Sverige skulle även verka för ett större genomslag av OSSE:s breda syn på säkerhet, som innebär att koppla samman frågor som omfattar såväl förtroendeskapande och militär rustningskontroll, som mänskliga rättigheter, demokrati, skydd för civilsamhälle och journalister samt rättsstatsprinciper.
 
Beslut i ordförandeskapsfrågan väntas att fattas under mötet.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00