Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillgången till skolbibliotek ska bli mer likvärdig

Publicerad

Alla elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasie- och gymnasiesärskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Men i dagsläget är tillgången till skolbibliotek långt ifrån likvärdig runtom i landet. En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Dagens skolbibliotek kan bestå av allt från några böcker i ett litet rum, till ett välutrustat bibliotek med många böcker, olika medier och en utbildad bibliotekarie. En orsak till detta är enligt Läsdelegationen (SOU 2018:57) att det saknas en gemensamt fastställd definition av vad en god skolbiblioteksverksamhet ska innehålla. I enlighet med Läsdelegationens förslag tillsätter regeringen därför en utredning som ska utreda frågan och bland annat föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Syftet är att stärka skolbiblioteken och öka likvärdigheten.

– Att stärka bemanningen i skolbiblioteken och ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek stärker undervisningen. När lärare och skolbibliotekarier arbetar tillsammans med sagor, berättelser och faktalitteratur får eleverna stöd i lärandet och inspiration till egen läsning, bättre kunskaper och möjligheter att vidga sina perspektiv, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utredaren ska också kartlägga hur samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier ser ut i dag och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan förbättras och hur skolbiblioteken tydligare kan integreras i den pedagogiska verksamheten.

I uppdraget ingår även att kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den regionala biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan utvecklas och stärkas.

Till särskild utredare utses Gustav Fridolin.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg