Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på IMO:s generalförsamling i London

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar på FN-organisationen International Maritime Organization (IMO) generalförsamling i London den 26-27 november.

I samband med generalförsamlingens möte kommer Tomas Eneroth att hålla ett anförande till församlingen. I sitt anförande kommer Tomas Eneroth särskilt att lyfta det internationella samarbetets betydelse för att öka takten i omställningen av sjöfarten samt betona vikten av en jämställd kompetensförsörjning inom branschen.

Fakta om IMO

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är FN:s organisation för sjöfartsfrågor. IMO:s huvudsakliga arbete handlar om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten och skydda den marina miljön.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00