Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på TTE-råd i Bryssel

Publicerad

På måndag 2 december träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth EU:s transportministrar vid ett ministerrådsmöte i Bryssel.

Transportministrarna kommer bland annat att diskutera genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (Smart TEN-T), tågpassagerares rättigheter, digitala transporttjänster, direktiv om vägavgifter (eurovinjett) och det europeiska gemensamma luftrummet.

Därutöver kommer Sverige att informera om den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som äger rum i Stockholm den 19-20 februari.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00