Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att se över besparingspotentialen på läkemedel

Publicerad

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag av regeringen att se över besparingspotentialen på läkemedel. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

I Läkemedelsutredningen, som lämnades till regeringen i januari 2019, slogs det fast att det finns en besparingspotential på läkemedel. Besparingen som uppskattas till 700 miljoner kan enligt utredningen finansiera nya läkemedel.

Översynen ska omfatta såväl beräkning av besparingspotentialen som en bedömning av hur lång tid det skulle ta att nå upp till den beräknade besparingen.

En del i översynen ska vara att göra en analys av Läkemedelsutredningens förslag att ge TLV i uppdrag att inom två år genomföra prissänkningar på läkemedel äldre än fem år på totalt 700 miljoner kronor. TLV ska också analysera vilka faktorer som påverkar möjligheterna till framtida besparingar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter