Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uppdrag till Statskontoret och Ekonomistyrningsverket

Publicerad

Sida är ett av regeringens främsta verktyg för genomförande av utvecklingssamarbetet. För att fortsatt säkerställa ett effektivt bistånd och för att ge myndigheten goda förutsättningar att förverkliga utvecklingspolitiken har regeringen i BP20 aviserat att vidareutveckla styrningen för att fortsätta att stärka kvalitet och effektivitet i genomförandet av det bilaterala utvecklingssamarbetet

Regeringen har idag därför beslutat att ge Statskontoret och Ekonomistyrningsverket i uppdrag att se över Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning i syfte att främja god organisatorisk och ekonomisk effektivitet i myndigheten. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC) har i sin granskning av det svenska utvecklingssamarbetet konstaterat att Sverige intar en ledande position internationellt för vårt långsiktiga, generösa och effektiva utvecklingssamarbete. 

- Regeringen har i budgeten beslutat ge Sida en kraftig ökning av förvaltningsanslaget för att myndigheten ska kunna säkra en hög kvalitet och effektivitet i biståndet. Med dagens beslut får vi också en översyn av den existerande interna organisationen. Det är något som med jämna mellanrum är bra för alla verksamheter, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete 

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00