Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet

Publicerad

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att göra en översyn av det offentliga belöningssystemet och de allmänna flaggdagarna samt att överväga utformningen av riksdagens anslag till hovet.

Inom ramen för översyn av det offentliga belöningssystemet ska kommittén bland annat utreda om formerna för tilldelande av regeringens och förvaltningsmyndigheternas olika offentliga belöningar ska ändras. I uppdraget ingår även att se över om möjligheterna för medborgare att nominera individer för offentlig belöning bör utvidgas.

Kommittén ska även föreslå ändringar av regleringen om de allmänna flaggdagarna, med inriktningen att vid nästa tronskifte minska antalet kungliga flaggdagar. Kommittén ska också ta ställning till om en eller flera nya allmänna flaggdagar bör införas.

Kommittén uppdras också att i samråd med hovet utarbeta principer för det s.k. apanaget, och överväga hur utformningen av riksdagens anslag till hovet kan bidra till att det kungliga husets officiella åtaganden främst utförs av ett begränsat antal av dess medlemmar. Uppdraget är inte en följd av kungens tidigare besked om vilka medlemmar i kungafamiljen som han förväntar ska kunna ta officiella uppdrag.

Uppdraget ligger i linje med riksdagens tillkännagivanden från våren 2018 som hade sin bakgrund i en blocköverskridande överenskommelse som träffades i riksdagens konstitutionsutskott mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Den tidigare talmannen Björn von Sydow kommer att vara ordförande för kommittén.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh