Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll får förlängd utredningstid

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga tiden för utredningen om framtidens järnvägsunderhåll.

Ladda ner:

Utredningens genomförandetid förlängs med tre månader och ska efter regeringens beslut om förlängning redovisas senast den 31 mars 2020.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding