Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde deltar i nordisk-afrikanskt utrikesministermöte i Dar es Salaam

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde besöker den 7-8 november Dar es Salaam, Tanzania, för att delta i nordisk-afrikanskt utrikesministermöte. 

Initiativet till de nordisk-afrikanska utrikesministermötena togs av Anna Lindh 2001. Sedan dess har möten ägt rum årligen, växelvis i Norden och i Afrika.

Mötena är viktiga tillfällen för utrikesministrar från Norden och Afrika att träffas för att samtala om globala och regionala utmaningar samt dela erfarenheter. Mötet syftar till att bidra till en informell dialog kring aktuella politiska och ekonomiska frågor.

Utrikesminister Linde kommer att inleda en session om handel och investeringar för hållbar utveckling med att prata om Agenda 2030, industriomställning för klimatet, samt vikten av demokratiska och transparenta institutioner som en förutsättning för handel.

Utrikesministern kommer även att lyfta fram Sveriges arbete för att inkludera kvinnor och unga som aktörer i fredsbyggande arbete vid en session om fred och säkerhet.

I samband med mötet träffar utrikesministern även representanter för Tanzanias regering. Fokus för samtalen kommer att vara utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00