Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde till Nordmakedonien och Albanien

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde besöker 18-19 november Nordmakedonien och Albanien för möten med regeringsföreträdare, representanter från oppositionen samt civilsamhällesorganisationer.

- Vi kommer bland annat att diskutera de båda ländernas EU-närmandeprocesser och den regionala dynamiken på västra Balkan. Jag kommer även att ta upp reformer för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter inklusive för kvinnor och HBTQ-personer, stärka rättsstaten och bekämpa korruption och organiserad brottslighet, säger Ann Linde.

Utrikesministern kommer under samtalen även att beröra externa aktörers negativa påverkan i regionen, såsom bland annat desinformation.

Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna till Nordmakedonien och Albanien. Stödet fokuseras på ländernas EU-närmande inom områdena: ekonomisk utveckling, demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

- EU-närmandet är en central drivkraft för reformer som bidrar till demokratisk utveckling och ekonomisk utveckling. Samarbetet mellan EU och västra Balkanländerna är – och kommer fortsatt att vara – viktigt för båda parter, säger Ann Linde.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 60
e-post till Mikael Lindström