Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till möte med koalitionen mot Daesh

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde deltar i ministermöte med koalitionen mot ISIL/Daesh i Washington DC den 14 november. Vid mötet ska utvecklingen i nordöstra Syrien diskuteras liksom det fortsatta arbetet inom den internationella koalitionen.

Ann Linde deltar i möte med den internationella koalitionen mot Daesh i Washington DC på torsdag. Mötet kommer att ledas av USA:s utrikesminister Mike Pompeo och samlar ett tjugotal utrikesministrar från koalitionens medlemsländer, däribland Sverige.

På dagordningen står en uppdatering av utvecklingen på marken i nordöstra Syrien, diskussion om koalitionens arbete för att förhindra att Daesh återfår kraft i Syrien och Irak, humanitärt stöd och bistånd.

Sverige har sedan årsskiftet bidragit med 500 miljoner SEK i humanitärt stöd till norra Syrien. Sedan 2016 genomför Sverige också en regional krisstrategi för Syrienkrisen som omfattar 1,8 miljarder kronor och som inbegriper resiliensstöd till grupper som drabbats av Daeshs framfart. Den 17 oktober fattade regeringen ett tilläggsbeslut om 100 miljoner kronor för ytterligare insatser i nordost. Den turkiska militära offensiven har bidragit till ytterligare lidande för en befolkning som redan genomlidit snart nio år av krig. Det gäller inte minst minoritetsgrupper som kurder och yazider. Sverige har liksom EU fördömt offensiven och krävt tillbakadragande från området.

Sverige bidrar sedan 2015 med en militär utbildningsinsats i Irak. Det svenska humanitära stödet till Irak uppgår sedan 2014 till 834 miljoner kronor. Sveriges utvecklingssamarbete med Irak fokuserar i stor utsträckning på insatser för stabilisering och återuppbyggnad efter konflikten med Daesh. Strategin omfattar sammanlagt en miljard kronor för perioden 2017-2021.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00