Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Viktiga frågor om kultur, idrott och ungdomspolitik tas upp på EU:s ministerrådsmöte i veckan

Publicerad

Den 21-22 november pågår EU:s ministerrådsmöte för ungdom, kultur och idrott i Bryssel. Medlemsländerna väntas bland annat anta en rådsresolution om kulturens betydelse för hållbar utveckling inom Agenda 2030-arbetet.

Sverige representeras av statssekreterare Helene Öberg, som ersätter kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Förutom resolutionen om kulturens bidrag i arbetet för hållbar utveckling, som bland annat uppmanar kommissionen att förbereda en handlingsplan för EU, kommer rådet att på idrottsområdet anta rådsslutsatser om att bekämpa korruption och om att skydda barn i idrotten. 

På ungdomsområdet väntas medlemsstaterna ta beslut om slutsatser som fokuserar på digitaliseringens möjligheter och utmaningar för unga kvinnor och unga män.

Det kommer också att hållas riktlinjedebatter om bland annat den audiovisuella industrins styrkor och utmaningar och om ungas klimatengagemang.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00