Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändrade regler om tjänstekort ska minska utsattheten för offentliganställda

Publicerad

Regeringen har beslutat förordningsändringar som innebär att färre uppgifter än i dag ska behöva framgå av offentliganställdas tjänstekort. Syftet är att minska tjänstemännens utsatthet genom att begränsa tillgången till deras personuppgifter.

– Hot och trakasserier mot offentliganställda är både ett arbetsmiljöproblem och ett demokratiproblem. Som en åtgärd för att minska tjänstemännens utsatthet har Polismyndigheten efterfrågat ändrade regler om tjänstekort, och nu har regeringen fattat beslut om sådana regler, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förordningsändringarna innebär att tjänstekort inte längre ska behöva ange innehavarens fullständiga namn och personnummer. När det gäller namnet ska det i framtiden vara tillräckligt om ett tjänstekort anger tilltalsnamnets första bokstav och efternamnet. Dessutom innebär ändringarna att polisens möjlighet att utfärda så kallade särskilda tjänstekort, det vill säga tjänstekort där innehavarens namn ersätts med ett tjänstgöringsnummer, utökas något.

Förordningsändringarna börjar gälla den 1 februari 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.