Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU

Publicerad

Schengens informationssystem (SIS) är ett informationssystem som medlemsstaterna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt immigrationskontroll. Justitiedepartementet remitterar nu en promemoria med förslag till författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-förordningarna om SIS.

I Schengens informationssystem kan medlemsstaterna registrera uppgifter om till exempel eftersökta personer och föremål samt lämna information om bland annat personer som ska nekas inresa i Schengen. SIS är det mest använda it-systemet i EU inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Under 2018 gjordes fler än 6,1 miljarder sökningar i systemet.

I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar som kommer att utgöra det nya EU-rättsliga ramverket för SIS. Kommissionen ska senast den 28 december 2021 besluta om ett datum då förordningarna ska tillämpas fullt ut. Det nya regelverket kommer ytterligare stärka SIS ändamål att bidra till en hög säkerhetsnivå i EU.

EU-förordningarna är direkt tillämpliga i Sverige, men kräver vissa ändringar av befintlig lagstiftning. Inom Justitiedepartementet har en promemoria med förslag på nödvändiga anpassningar av nationell rätt till det nya EU-rättsliga regelverket tagits fram. Promemorian skickas nu på remiss, varefter regeringen kommer att föreslå nödvändiga författningsändringar. 

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00