Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Publicerad

En utredning får i uppdrag att föreslå lagändringar som följer av ett nytt EU-regelverk om säkerställda obligationer. Det beslutade regeringen i dag.

Utredaren får i uppdrag att lämna förslag till lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra det nya EU-direktivet och anpassa svensk rätt till ändringarna av tillsynsförordningen. Utredaren ska sträva efter att slå vakt om funktionssättet hos den svenska marknaden för säkerställda obligationer.

- Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för svenska banker och den svenska marknaden för säkerställda obligationer är i dag en av de största i Europa. Det nya regelverket innebär att regleringen för säkerställda obligationer blir mer enhetlig på EU-nivå, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Säkerställda obligationer är obligationer som ges ut av banker och andra kreditinstitut, där obligationsinnehavarna, har en särskild förmånsrätt i den säkerställda obligationens säkerhetsmassa, utöver sin fordran på emittentinstitutet. Säkerhetsmassan består av tillgångar, vanligtvis bolån, som hålls avskilda från emittentinstitutets övriga tillgångar.

Sverige har i dag en nationell reglering av säkerställda obligationer i lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Det nya EU-regelverket, som består av ett nytt direktiv och en ändring av den s.k. tillsynsförordningen, är del av ett paket som ska fördjupa den s.k. kapitalmarknadsunionen.

Till särskild utredare utses Pär Nygren, biträdande områdeschef vid Finansinspektionen och f.d. vice riksgäldsdirektör.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00