Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förbättrad kompetensförsörjning genom kurser inom yrkeshögskolan

Publicerad · Uppdaterad

(Ny version) Regeringen vill utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och möjlighet att svara mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens. Därför får Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att förbereda införandet av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan.

– Kunskapslyftet har inneburit en kraftig utbyggnad av yrkeshögskolan. Nu vill vi fortsätta att utveckla yrkeshögskolan genom att möjliggöra kurser och kurspaket. Det stärker möjligheterna till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet för den som redan har ett jobb, men som behöver fördjupa eller bredda sin kompetens, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Tillgången till kurser och kurspaket förbättrar möjligheterna till utbildning för den som behöver förnya sin kompetens för att kunna behålla sitt jobb, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. För att yrkesverksamma lättare ska kunna kombinera studier och arbete ska MYH särskilt uppmuntra flexibilitet när det gäller studietakt och studieform inom kurserna.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 föreslagit att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för enstaka kurser inom yrkeshögskolan från 2021. Första året, 2020, föreslås 13 miljoner kronor avsättas, eftersom man räknar med att kurserna kommer igång först under andra halvåret.

Det förberedande uppdraget ges genom en ändring av myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 30 april 2020.

Rättelse

Ändringar av ordval har skett i pressmeddelandet. ”Fler kurser”, ”enstaka kurser”, "kombinationer av kurser" och ”korta utbildningar” har ändrats till ”kurser” och ”kurspaket”.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg