Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hela landet ska växa när landsbygdspolitiken prioriteras

Publicerad

För att hela Sverige ska växa krävs insatser på flera nivåer och från flera olika aktörer. De statliga myndigheterna har flera viktiga uppgifter för att underlätta möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet. I regleringsbreven för 2020 lägger regeringen flera uppdrag som fortsätter att förstärka arbetet för livskraftiga landsbygder i hela Sverige.

– Nu går vi fram med flera skarpa uppdrag i regleringsbreven för myndigheterna. Det är av stor vikt att landsbygden är en fortsatt prioritet för alla myndigheters arbete. Hela Sverige måste växa, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen lägger stor vikt vid att hela landet, såväl landsbygder som städer, ska utvecklas så att hela Sveriges potential används. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. I regleringsbreven för 2020 lägger därför regeringen flera viktiga uppdrag på myndigheterna som ligger i linje med målen i den landsbygdspolitiska propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”.

Ett urval ur regleringsbreven för 2020

  • Livsmedelsverket ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur kommunala kontrollmyndigheters förmåga att utföra livsmedelskontroll kan följas upp.

  • Skogsstyrelsen får tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket uppdrag som ska leda till att spridningen av granbarkborrar begränsas.

  • Skogsstyrelsen ska med beaktande av den privata äganderätten till skog ta fram ett förslag för en transparent uppföljning av skogsbrukets frivilliga avsättningar.

  • Skogsstyrelsen får i uppdrag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom naturvård och markvård för att utföra enklare arbetsuppgifter.

  • Jordbruksverket uppdras att säkerställa utbetalningen av bredbandsstödet.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00