Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Idrottens förmåga att skydda barn från kränkningar ska analyseras

Publicerad

Regeringen ger Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av idrottens styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. En särskild analys ska göras kring hur idrotten arbetar för att förhindra kränkningar mot barn.

För regeringen är det viktigt att hela idrottsrörelsen präglas av demokrati och öppenhet och att klubbar och förbund har ett fungerande arbete för att se till att idrotten är en trygg plats för alla. Därför ger nu regeringen ett uppdrag till CIF att analysera detta. CIF ska särskilt titta på hur idrotten arbetar för att vara en trygg plats för alla barn.

— De allra flesta barn får glädje av idrotten och möts med respekt. Men så fort ett barn far illa är det en gång för mycket. Därför känns det viktigt att vi ger Centrum för idrottsforskning uppdraget att följa upp hur klubbar och förbund arbetar med att skydda barn inom idrotten, säger idrottsminister Amanda Lind.

Centrum för idrottsforskning ska analysera hur idrotten arbetar för att vara en öppen och demokratisk rörelse, och vilka verktyg man har för att förhindra brottslig och annan skadlig verksamhet. Särskilt fokus ska ligga på hur idrottsrörelsen upptäcker och förhindrar kränkningar och övergrepp på barn, korruption och annan brottslighet.

— Brottslighet hör inte hemma i idrotten. Därför är det viktigt att se över idrottens egna förmåga att upptäcka och komma tillrätta med olika typer av brott, men även att kunna lyfta exempel på förebyggande arbete som gett goda resultat, säger Amanda Lind.

Uppdraget publiceras i sin helhet på www.regeringen.se när beslutet har expedierats.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Centrum för idrottsforskning

CIF har regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten. Sedan 2010 gör CIF fördjupade analyser och långsiktiga statistiska uppföljningar av statens idrottsstöd. Regeringen lämnar årligen uppdrag till CIF att genomföra en fördjupad analys i specifika frågor.