Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin ledde högnivåmöte om kemikalier på COP 25

Publicerad

Idag har länderna i Högnivåalliansen för kemikalier och avfall träffats i Madrid under ledning av Sverige och Uruguay. Mötet diskuterade vägen framåt för ett ambitiöst globalt ramverk för hanteringen av kemikalier och avfall. Den nuvarande globala strategin för kemikalier gäller fram till 2020.

Isabella Lövin talar till deltagarna på mötet inom högnivåalliansen.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin inledde mötet inom högnivåalliansen. "We note with growing concern the management of chemicals cannot keep up with the increasing production and consumption. " Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

- Varje år dör otaliga människor en för tidig död till följd av exponering för farliga ämnen. Till och med i foster hittar vi rester av farliga kemikalier. Det är skrämmande och vi behöver ett globalt arbete för att tackla detta problem. Därför har Sverige tagit initiativet till en Högnivåallians för att driva det arbetet framåt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Högnivåalliansens möte hölls i anslutning till FN:s klimatmöte COP 25 som nu pågår i Madrid. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin ledde mötet tillsammans med sin ministerkollega från Uruguay, Eneida de León.

- Det går inte att hantera kemikaliefrågor som nationella angelägenheter. Den globala handeln och privatimport innebär att varor rör sig över landsgränser på ett sätt som ställer nya krav på hur vi reglerar farliga kemikalier, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.


Enligt ILO:s uppskattning dör två miljoner arbetare om året eller tre arbetare i minuten en för tidig död på grund av exponering för giftiga kemikalier, bekämpningsmedel, strålning och andra farliga ämnen. Detta understryker behovet och brådskan för världens länder att hitta gemensamma lösningar för en giftfri miljö.

Högnivåalliansen, High Ambition Alliance för Chemicals and Waste, bildades på initiativ av Sverige i New York 2018 av ett 20-tal länder, flera FN-organ och myndigheter. Genom alliansen stärker Sverige sitt ledarskap och pådrivande roll i det globala miljöarbetet. Det ökar möjligheten att uppnå vårt nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö, Generationsmålet, liksom det globala hållbarhetsmålet för kemikalier och avfall, SDG 12.4, som har slutdatum år 2020.


I dagsläget finns ingen tydlig process för hur SDG 12.4 ska hanteras efter 2020. Den nuvarande globala kemikaliestrategin (SAICM, Strategic Approach to International Chemical Management) gäller fram till 2020. Högnivåalliansen driver på för att den förhandlingsprocess som pågår under SAICM ska leda till att världens länder i oktober nästa år fattar beslut om ett nytt globalt ramverk för hantering av kemikalier.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren