Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kajsa Ravin ny generaldirektör för Statens kulturråd

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Kajsa Ravin till generaldirektör för Statens kulturråd med tillträde den 9 mars 2020. Regeringen har även fattat beslut om ledamöter i styrelsen och utsett Svante Weyler till ny ordförande från 1 januari 2020.

Generaldirektör Kajsa Ravin och kulturminister Amanda Lind
Statens kulturråds tillträdande generaldirektör Kajsa Ravin och kulturminister Amanda Lind Foto: Hampus Svensson, Svenska Filminstitutet

— Kajsa Ravin är en god chef och ledare, med erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor såväl nationellt som regionalt och lokalt. Statens kulturråd spelar en central roll för kulturlivet i hela Sverige och jag är väldigt glad att Kajsa Ravin har tackat ja till att leda myndighetens viktiga arbete, säger kulturminister Amanda Lind.

Kajsa Ravin är sedan 2018 kulturdirektör i Region Uppsala och har tidigare bland annat arbetat som förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och som verksamhetschef i Karlstads kommun. Ravin har även arbetat vid flera kulturmyndigheter, bland annat Statens kulturråd. Hon har också god erfarenhet av internationella samarbeten.

— Det är med glädje jag återvänder till Kulturrådet men jag känner också tyngden i ansvaret som rollen medför. Alla som verkar inom kultursektorn, professionella som ideella märker av att vi är i en tid präglad av stora förändringar. Kulturrådets roll förblir central för utvecklingen av konst- och kulturliv i hela landet, säger Kajsa Ravin.

Regeringen har även fattat beslut om ny styrelse för Statens kulturråd. Svante Weyler har utsetts till ny ordförande och Po Tidholm och Klara Tomson till nya ledamöter. Weyler var fram till 2018 förläggare för det egna förlaget Weyler och dessförinnan förlagschef på Norstedts. Sedan 2016 är Weyler ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.

Den nya styrelsen för Statens kulturråd gäller från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022. Styrelsen i sin helhet:

  • Svante Weyler, skribent och f.d. förläggare (ny) 
  • Kjell Englund, koordinator
  • Malena Ernman, artist
  • Aris Fioretos, författare och professor
  • Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare
  • Po Tidholm, journalist och författare (ny) 
  • Klara Tomson, Fil. dr och utredare (ny) 

Ytterligare en ledamot kommer att tillsättas under våren 2020.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statens kulturråd

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central myndighet inom det kulturpolitiska området. Myndighetens uppgift är att verka för konstens och kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Myndigheten fördelar årligen ca 2,5 miljarder kronor i bidrag till kulturområdet, varav 1,2 miljarder kronor fördelas inom ramen för den s.k. kultursamverkansmodellen. Myndigheten har ca 90 anställda och sitter i lokaler i Filmhuset, på Gärdet.