Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av arbetskläder inom omsorgen

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

– Det är en rättvisefråga i grund och botten. I mansdominerade yrken är detta sällan ett problem. Men i kvinnodominerade yrken måste de anställda ofta kämpa hårt för rätten till arbetskläder. Därför skärpte vi under förra mandatperioden Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nu ska vi också följa upp att dessa förändringar får önskvärt resultat, säger socialminister Lena Hallengren.

Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift infört nya krav för arbetskläder för dem som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter. Av myndighetens allmänna råd följer att arbetsgivaren ska bära kostnader för tvätt av arbetskläder och alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder. Det står dock inte uttryckligen att det är arbetsgivaren som ska finansiera arbetskläderna.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dock tolkat bestämmelserna som att den praktiska konsekvensen blir att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläderna. Syftet med uppdraget till Socialstyrelsen är därför att kartlägga hur det faktiskt ser ut runt om i landet och om arbetsgivaren tillhandahåller och finansierar arbetskläderna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Per Strängberg
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.