Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Kostnadseffektivare digitalisering i offentlig sektor

Publicerad

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att ge förslag på en metod för kostnadseffektiv och hållbar utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. ESV får i uppdrag att analysera finansieringsformerna och föreslå hur utvecklingskostnader bör fördelas inom staten samt hur ansvaret för tjänsterna, i de fall det är lämpligt, förs över till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Ladda ner:

- ESV ska tydliggöra hur kostnader och nyttor bör fördelas. Det kommer underlätta myndighetsgemensamma digitaliseringsprojekt, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

ESV ska lämna en delrapport avseende förslaget på fördelning av utvecklingskostnader senast den 30 mars 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 oktober 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson