Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjlighet till studiemedel vid fler utländska folkhögskoleutbildningar

Publicerad

En studerande kan i dag inte få studiemedel vid utlandsstudier där det saknas möjlighet att examineras. Centrala studiestödsnämnden (CSN) ges nu en möjlighet att kunna bevilja studiemedel i sådana fall, till exempel vid vissa folkhögskolestudier i Norden där studiemedel tidigare nekats.

Ett tillägg i studiestödsförordningen innebär att studiemedel kan ges där avsaknaden av examination går att likställa med en motsvarande frånvaro i Sverige.

– Det här är positivt både för att det ger fler möjlighet att studera vid folkhögskolor, och för att det är ytterligare en del i att stärka vårt nordiska samarbete, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Ändringen i studiestödsförordningen träder i kraft den 1 februari 2020. Studerande kan från och med detta datum begära omprövning av tidigare avslagsbeslut om studiemedel.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.