Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern ger uppdrag för att förenkla för företagare

Publicerad

Tillväxtverket har fått i uppdrag att sammanställa och vidareutveckla förslag till förenklingar som näringsminister Ibrahim Baylan fått av företag och organisationer. Näringsministern har träffat omkring 75 företag under sin turné Förenklingsresan.

Näringsminister Ibrahim Baylan har under året genomfört en förenklingsresa och träffat representanter för företag och organisationer från ett antal orter i landet. Syftet har framför allt varit att ta in företagens synpunkter och förslag rörande regelförenklingar. Företagarna har lyft fram exempel på regelverk och processer där de upplever problem och administrativa hinder och där de upplever att det finns möjlighet till förenklingar.

– Jag har haft många givande samtal med företagare under hösten. De signalerar att det finns saker att förenkla, förändra och förbättra. Uppdraget till Tillväxtverket är ett steg för att för att öka förutsättningarna för dessa företag att verka och växa, säger Ibrahim Baylan.

Tillväxtverket ska, i samarbete med representanter för näringslivet sammanställa och analysera synpunkterna och utifrån dessa vidareutveckla förslag till förenklingar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2020.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter