Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nu inleds Samling för fler lärare

Publicerad

I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, bjudit in nyckelaktörer inom skola och högskola för att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

Under förra mandatperioden förde regeringen dialog med parterna inom den nationella samlingen för läraryrket. Samtalen resulterade bland annat i kriterierna för Lärarlönelyftet och utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.

Nu inleds Samling för fler lärare. Syftet med initiativet är att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt. Dagens möte kommer att handla om behovet av lärare och förskollärare. Fler möten kommer att äga rum under 2020.

– Lärarbristen är en stor utmaning för skolor, huvudmän, elever och lärare. Elever måste få undervisning med hög kvalitet även när det är lärarbrist, och vi måste använda legitimerade lärares tid varsamt. Det finns mycket kvar att göra. För att hitta lösningar behöver vi vidta många åtgärder samtidigt, och vi behöver samlas och nå samsyn, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Vi har redan tagit flera steg för att möta lärarbristen, exempelvis öppna upp för möjlighet att plugga och jobba samtidigt och förenkla för akademiker som vill sadla om till lärare. Nu tar vi tillsammans med aktörerna kring läraryrket krafttag för att hantera lärarbristen och göra läraryrket med attraktivt. Ingen aktör sitter ensam på lösningen, men vi kan göra mycket när vi jobbar ihop, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

De inbjudna aktörerna är:

• Friskolornas Riksförbund
• Idéburna skolors riksförbund
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Lärarutbildningskonventet
• Lärarnas Riksförbunds studerandeförening
• Lärarförbundet student
• Svenska Kommunalarbetarförbundet
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Sveriges Universitets- och högskoleförbund
• Sveriges Skolledarförbund

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.