Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ny teknik för automatisering i staten testas

Publicerad

Regeringen har i dag gett Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att testa ny teknik för automatisering i den offentliga förvaltningen.

- Artificiell intelligens används med goda resultat inom det offentliga. Ett sätt att öka transparensen kan vara blockkedjeteknik, som DIGG och Lantmäteriet nu ska testa. En förhoppning är att testresultaten kommer att kunna tillämpas inom hela offentliga sektorn. Det är viktigt att offentlig sektor vågar testa nya idéer och lösningar som kan användas av flera, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Sverige och svenska myndigheter ligger i framkant i digitaliseringen och många myndigheter testar och utnyttjar ny teknik, såsom artificiell intelligens och blockkedjor, för att vidareutveckla sin verksamhet. Ett område som har stor potential att förbättras med ny teknik är automatisering av processer, ärendehantering och beslutsfattande.

Kod, tekniska komponenter och annat material ska efter uppdragets slutförande sammanställas för att i den mån det är möjligt kunna tillgängliggöras för vidareanvändning inom offentlig förvaltning.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.